Ľubovňa v pohybe

Pozývame širokú verejnosť, školy, športové kluby, inštitúcie, jednoducho všetkých, ktorí si chcú zašportovať na športové podujatia pre verejnosť pod názvom

ĽUBOVŇA V POHYBE, ktoré sa uskutoční v nedeľu 4. júna 2023.

      4. júna v dopoludňajších hodinách  prebehnú turnaje v hokejbale, malom futbale a streetbale v zrekonštruovaných vnútroblokoch na sídlisku Západ a v popoludňajších hodinách budú odštartované behy v žiackych, mládežníckych a dospeláckych kategóriách pod názvom BEH ZA ZDRAVÉ MESTO.

      Tradičný BEH ZA ZDRAVÉ MESTO sa po prvýkrát uskutoční v novom prostredí a to na sídlisku Západ v areáli ZŠ na Komenského ulici a chodníkoch v jeho okolí. Prihlásení bežci budú mať možnosť  absolvovať 820 m okruh v kategórii mladších žiakov, 1 640 m okruh  v kategórii starších žiakov, 2 460 okruh v kategórii juniorov a 4 100 m okruh v kategóriách dospelých do 49 rokov a nad 49 rokov.

      Organizátorom podujatia je Mesto Stará Ľubovňa v spolupráci s  Bežeckým klubom v Starej Ľubovni.

     Aj v tomto ročníku prebehne sprievodná akcia partnera Behu za zdravé mesto, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá v rámci osvetového projektu „Deň pre vaše zdravie“ podporuje športové podujatia, verejné aktivity, kde hlavnou myšlienkou je prispieť k prevencií civilizačných ochorení.     

     Už tradične má toto podujatie aj charitatívny rozmer, a to konkrétne formou dobrovoľného štartovného. V tomto roku pre OZ Misia úsmev a nádej, ktorá je zameraná na pomoc pre sociálne slabé rodiny s deťmi, seniorov a zdravotne znevýhodnených v okrese Stará Ľubovňa. Z vyzbieraných financií chcú pomôcť deťom zo sociálne slabých rodín a vyčariť im úsmev na tvári zorganizovaním letného zážitkového tábora.

Registrovať sa na turnaje v kolektívnych športoch hokejbal, futbal a streetbal je možné iba online do 01.06.2023 do 24.00 h.

Registrovať sa na BEH ZA ZDRAVÉ MESTO môžete dvoma spôsobmi, a to buď online, alebo osobne v deň konania podujatia. Online registrácia bude sa ukončí 01.06.2023 o 24.00 h.

Registrácia osobne začne pre všetky kategórie v deň konania podujatia t. j. 4.6.2023 od 11. 30 a končí  40 minút pred štartom jednotlivých kategórií.

Z dôvodu plynulého vydávania štartovných čísel vás prosíme o využitie hlavne online registrácie.

Hlavnou myšlienkou podujatia je urobiť niečo pre svoje zdravie odbehnutím, resp. prejdením určenej trasy a pomoc deťom zo sociálne slabších rodín.

Beh za zdravé mesto

Streetball